Центр розвитку ПРОСТІР

творчий та навчальний простір для батьків та дітей

Головна
Головна
Вконтакте Одноклассники Скайп
м. Хмельницький
+38 097 327 8066
+38 0382 72 61 65
Жіноча громада окремого козацького куреня ім. І.Нечая

Мюзикл

Музично-театральний гурток

Тісно пов’язаний з іншими видами діяльності. Справжній актор повинен мати, перш за все, відмінне фізичне та психічне здоров’я, тому в роботі гуртка часто використовуються різні фізичні вправи, елементи психогімнастики.

Актор повинен уміти співати і танцювати, виконуючи різні ролі у різних видах театральної діяльності. Драматизуючи знайомі казки та твори українських дитячих письменників, діти застосовують знання, що отримали на заняттях із художньої літератури та розвитку мовлення. У роботі гуртка використовується український фольклор, різні дитячі мюзикли, твори українських дитячих письменників. Під час заняття гуртка керівник спілкується з дітьми вийнятково українською мовою. Це дає змогу дітям закріпити знання, отримані на заняттях із розвитку українськьго мовлення.

Мета:

— виховувати естетичні почуття – творче сприйняття природи, життя, мистецтва;

— розвивати моральні я кості особистості дитини, її творчі здібності, емоційну сферу дитини (ознайомити зі світом почуттів, настроїв, їх зовнішнім вираженням);

— поліпшити психологічний стан дитини;

— ознайомлювати зі світом театру, видами лялькового театру, з українськими народними звичаями та обрядами;

— допомагати опанувати прийоми роботи з театральною лялькою, прийоми акторської гри.

Завдання:

— формування спостережливості та уважного ставлення до навколишнього світу, людей; здатності до співчуття, співпереживання, готовності до співдії;

— формування емоційної культури, симпатії, пізнання й усвідомлення реальних життєвих явищ, збагачення естетичного досвіду;

— поліхудожній розвитокособистості дошкільника, що відбувається завдяки залученню до різних видів театрального мистецтва;

— розвиток сенсорної сфери, здібностей, що є специфічними для кожного виду театрально-сценічної творчості (техніки мовлення, дикції, пластики тіла, голосу та ін.);

— опанування дітьми інтонаційно-смислового мовлення, виразності міміки, жестикуляції, пластичної вправності тіла;

— розвиток особливого вітчуття сценічногго простору, координації рухів, гнучкості, ритмічності;

— розвиток вокальних здібностей, музичного слуху;

— розвиток основних психічних процесів (пам’яті, уваги, уяви, сприймання, волі та мисленя);

— розвиток інтонаційної виразності мовлення (модуляції, висоти тону, темпу, тембру, поетики);

— розвиток українського мовлення дітей (збагачення лексики, навчання правильної вимови звуків та слів української мови, уміння будувати діалог та монолог українською мовою);

— прищеплення шанобливого ставлення до культурно-історичної спадщини українського народу, до української мови.

 

Зміст роботи музично-театрального гуртка.

1. Сценічний рух.

2. Розвиток мовлення.

3. Основи народознавства.

4. Театрально-ігрова діяльність.

Сценічний рух:

— рухливі вправи;

— музично-рухливі вправи;

— мовленнєво-рухливі вправи;

— ритмічні вправи;

— дихальні вправи;

— пантоміма;

— скульптурні вправи.

Основи народознавства:

— ознайомлення з українськими народними звичаями, обрядами;

— вивчення українських народних пісень та їх драматизація;

— вивчення українських народних дитячих хороводних та рухливих ігор;

— ознайомлення з українським фольклором та творами українських письменників.

До “музично-театрального гуртка” приймаються діти віком від 4-х до 7-ми років.

Заняття проводиться двічі на тиждень.  Для дітей віком 4-5 років тривалість заняття становить 30 хвилин, для дітей 6-7 років – 45 хвилин.

 

Не знайдено

Вибачте, але ви шукаєте те, чого тут немає.